Kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontów, obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym oraz dozoru.

 

- Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o          napięciu nie wyższym niż 1 kV.

 

- Urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym        powyżej 1 kV.

 

- Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

 

- Urządzenia elektrotermiczne.

 

- Urządzenia do elektrolizy.

 

- Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

 

- Elektryczne urządzenia wykonaniu przeciwwybuchowym.

 

- Aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i           instalacje automatycznej regulacji, sterowania i            zabezpieczeń urządzeń.                                 

 

IMG_20180922_181554.jpg
IMG_20180719_193055.jpg